ITC HOLDING, s.r.o.
Inovacemi k úspěchu
itcb.cz
foto itc
itc

Co je cílem

Našim cílem je podporovat nadnárodní spolupráci mezi organizacemi a vytvářet tak podmínky pro růst výkonnosti a konkurenceschopnosti evropského průmyslu a rozvoj jeho společné infrastruktury. Komerční využití výsledků řešení klade důraz na aktivní zapojení výzkumu a vývoje do tržní ekonomiky.

Jaké projekty jsou podporovány

podpora výzkumu a vývojePodpora se týká výzkumných a vývojových projektů, které mají výhradně civilní charakter a jsou zaměřeny na oblast soukromého i veřejného sektoru. Výsledkem podpory těchto projektů musí být nové a inovované špičkové výrobky, moderní technologie či progresivní služby, které jsou schopné prosadit se na světovém trhu.

Pro koho je podpora určena

Podpora je určena pro všechny subjekty provádějící výzkum a vývoj jako jednu ze svých hlavních činností. Z hlediska typu organizace není nijak omezen a jedná se zejména o následující subjekty:

 • velké průmyslové podniky
 • malé a střední podniky
 • výzkumné ústavy
 • vysoké školy a univerzity

Zaměření podporovaných projektů

Tématické zaměření není principiálně omezeno a vyplývá z prioritních směrů rozvoje průmyslových oborů. Rámcově jsou projekty směřovány do těchto oblastí:

 • Informační technologie
 • Nové materiály
 • Životní prostředí
 • Biotechnologie a technologie ve zdravotnictví
 • Robotika a automatizace výroby
 • Komunikační technologie
 • Energetika
 • Doprava
 • Lasery

Kritéria poskytnutí podpory výzkumným a vývojovým programům

 • Spolupráce průmyslových podniků, výzkumných organizací
  nebo vysokých škol nejméně ze dvou členských zemí
 • Aplikací výsledků řešení musí být dosaženo znatelného pokroku
  (vyššího inovačního stupně, užitné hodnoty vyvíjeného výrobku,
  technologického procesu nebo služby)
 • Perspektiva finančního zisku z realizace řešení projektu
 • Řešení a komerční využití musí být pouze pro civilní sektor
 • Řešitelé musí mít technické, řídící, finanční schopnosti
  a kompetence pro zajištění řešení

Přehled členských zemí programu podpory výzkumné a vývojové činnosti

podpora výzkumu a vývojeBelgie, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Velká Británie

Financování projektů

 • Jednotliví účastníci si stanovují výši rozpočtu na řešení projektu v jednotlivých letech a taktéž si sami hradí náklady související s řešením projektu.
 • My zajistíme finanční podporu (nevratnou dotaci) řešení projektu z veřejných prostředků až do maximální výše 50% rozpočtu na řešení projektu.

design by Studio PORT