ITC HOLDING, s.r.o.
Inovacemi k úspěchu
itcb.cz
foto itc
itc

1. Projekt TELKOR

název: Vývoj veřejných telefonních automatů nové generace
hlavní řešitel: OSM s.r.o., Česká republika
spoluřešitel: GLITEL s.r.o., Slovensko
Oblast zaměření: Komunikační technologie
Datum zahájení: 1.2.2002
Doba trvání: 32 měsíců
Celkový rozpočet: 5 622 000 Kč

2. Projekt WASTE STAB

název: Materiálové využití odpadů
se specifickými sorpčními vlastnostmi
hlavní řešitel: ENVIREX, spol. s r.o. , Česká republika
spoluřešitelé: AQUATIS a.s., Česká republikam
Verbundplan GmbH, Rakousko
Oblast zaměření: Životní prostředí
Datum zahájení: 1.2.2002
Doba trvání: 45 měsíců
Celkový rozpočet: 5 618 000 Kč

3. Projekt ENERGO

název: Softwarový a hardwarový systém pro monitorování
kvality a stavu elektrického napájení a ovládání
zálohované spotřeby napájených zařízení
hlavní řešitel: UPS Technology, spol. s r.o., Česká republika
spoluřešitel: INOVATEC SpA, Itálie
Oblast zaměření: Informační technologie
Datum zahájení: 1.2.2002
Doba trvání: 46 měsíců
Celkový rozpočet: 7 986 000 Kč

4. Projekt MECOLEX

název: Prodlužování životnosti strojních součástí
hlavní řešitel: CANADA ENGINEERING s.r.o., Česká republika
spoluřešitel: igm Robotersysteme AG, Rakousko
Oblast zaměření: Roboty a automatizace výroby
Datum zahájení: 1.2.2002
Doba trvání: 34 měsíců
Celkový rozpočet: 4 498 000 Kč

5. Projekt ICOLS

název: Vývoj inteligentního systému
pro řízení světelných zdrojů
hlavní řešitel: ELKO EP s.r.o., Česká republika
spoluřešitel: Ing. Erwin Gruber GmbH, Rakousko
Oblast zaměření: Roboty a automatizace výroby
Datum zahájení: 1.3.2003
Doba trvání: 34 měsíců
Celkový rozpočet: 9 000 000 Kč

6. Projekt RECY SAND

název: Vývoj technologie recyklace slévárenských písků
hlavní řešitel: Sand Team,s.r.o. , Česká republika
spoluřešitel: Instytut Odlewnictwa, Polsko
Oblast zaměření: Životní prostředí
Datum zahájení: 1.1.2003
Doba trvání: 36 měsíců
Celkový rozpočet: 8 900 000 Kč

7. Projekt REVI SOIL

název: Nové způsoby revitalizace a využití popelových složišť
hlavní řešitel: AQUATIS a.s., Česká republika
spoluřešitelé: Verbundplan GmbH, Rakousko
Technická universita Drážďany, Německo
Slovenské elektrárně, a.s., Slovensko
Oblast zaměření: Životní prostředí
Datum zahájení: 1.1.2004
Doba trvání: 48 měsíců
Celkový rozpočet: 12 670 000 Kč

8. Projekt E-RAILMAP

název: Elektronická železniční mapa Evropy
hlavní řešitel: JERID,spol. s r.o. , Česká republika
spoluřešitelé: MAP&GUIDE GmbH, Německo
Info trans Logistik Systems GmbH, Rakousko
Oblast zaměření: Doprava
Datum zahájení: 1.3.2004
Doba trvání: 40 měsíců
Celkový rozpočet: 12 800 000 Kč

9. Projekt REVILAN

název: Nové prostředky pro pěstování sazenic vinné révy
hlavní řešitel: AVION spol. s r.o., Česká republika
spoluřešitelé: VITIS Janka Ďuriková, Slovensko
Weingut - Rebschule WALEK, Rakousko
Oblast zaměření: Biotechnologie
Datum zahájení: 1.3.2006
Doba trvání: 36 měsíců
Celkový rozpočet: 8 386 000 Kč

10. Projekt TECHNOLPRECISBORE

název: Vývoj a inovace nástrojů a technologií
pro dokončování přesných děr
hlavní řešitel: HAM - FINAL s. r.o., Česká republika
spoluřešitel: Balzers GmbH, Rakousko
Oblast zaměření: Robotizace a automatizace
Datum zahájení: 1.3.2006
Doba trvání: 36 měsíců
Celkový rozpočet: 7 236 000 Kč

11. Projekt NARVIK

název: Internetový portál informací
z železniční nákladní přepravy Evropy
hlavní řešitel: JERID,spol. s r.o., Česká republika
spoluřešitelé: Info trans Logistik Systems GmbH, Rakousko
Žilinská univerzita, Fakulta PEDaS, Slovensko
Oblast zaměření: Informační technologie
Datum zahájení: 1.3.2006
Doba trvání: 36 měsíců
Celkový rozpočet: 10 760 000 Kč

12. Projekt GEOSAND

název: Nový ekologický systém
pro slévárenské formovací směsi
na bázi anorganického pojiva
hlavní řešitel: SAND TEAM spol. s r.o., Česká republika
spoluřešitelé: Technofond Giessereihilfsmittel GmbH, Německo
Instytut Odlewnictwa, Polsko
Oblast zaměření: Životní prostředí
Datum zahájení: 1.3.2006
Doba trvání: 36 měsíců
Celkový rozpočet: 7 994 000 Kč

13. Projekt EKONOPORK

název: Systém pro korelaci zdravotního stavu prasat
a ekonomiky chovu
hlavní řešitel: SEVARON s r.o., Česká republika
spoluřešitelé: AGROCOM GmbH &Co Agrarsysteme KG, Německo
BIOVETA SK, spol. s r.o., Slovensko
Oblast zaměření: Informační technologie
Datum zahájení: 1.3.2006
Doba trvání: 36 měsíců
Celkový rozpočet: 5 518 000 Kč

14. Projekt ELECTA

název: Expertní volební systém pro občany
hlavní řešitel: B&M InterNets s.r.o., Česká republika
spoluřešitel: INDRA SISTEMAS S.A., Španělsko
Oblast zaměření: Informační technologie
Datum zahájení: 1.3.2006
Doba trvání: 48 měsíců
Celkový rozpočet: 11 788 000 Kč

15. Projekt INELIN

název: Inteligentní management elektroinstalace
hlavní řešitel: ELKO EP,s.r.o., Česká republika
spoluřešitel: PROSWEDE-elab, Švédsko
Oblast zaměření: Získávání a využití energie
Datum zahájení: 1.3.2006
Doba trvání: 36 měsíců
Celkový rozpočet: 6 074 000 Kč

16. Projekt OPTISTAMOD

název: Optimalizace řídících funkcí
pomocí statistických modelů
hlavní řešitel: B&M InterNets s.r.o., Česká republika
spoluřešitel: Aventech Limited, Velká Británie
Oblast zaměření: Informační technologie
Datum zahájení: 1.3.2006
Doba trvání: 48 měsíců
Celkový rozpočet: 14 730 000 Kč

17. Projekt HIGH VISION

název: Systém vizuální detekce
a rozpoznání dopravních parametrů
hlavní řešitel: AŽD Praha s. r.o., Česká republika
spoluřešitel: ARDOS AZ spol. s r.o., Slovensko
Oblast zaměření: Doprava a provoz
Datum zahájení: 1.3.2006
Doba trvání: 36 měsíců
Celkový rozpočet: 5 750 000 Kč

design by Studio PORT